top of page

Książka kucharska na HMI - receptury w praktyce


Dzięki panelowi HMI możemy wprowadzać parametry do pracującego sterownika i wpływać na jego działanie. Co, jeśli mamy kilka parametrów, które przyjmują po kilka określonych wartości?


Np. produkcja żelków: p A=3, p B=6, p c=1,

produkcja ciastek: p A=7, p B=23, p c=0.45, itp. itd.

gdzie p – parametr


Rozwiązań jest kilka:

  1. mamy bardzo dobrą pamięć i pamiętamy wszystkie wykorzystywane w maszynie kombinacje parametrów,

  2. mamy pamięć podręczną w postaci kartki i liczymy, że jej nie zgubimy,

  3. mamy telefon, którego raczej nie zgubimy, ale tak i każdorazowo przepisujemy poszczególne p A, p B, p C,

  4. stosujemy receptury.

Opcja trzecia brzmi obiecująco i sensownie, ale opcja czwarta jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że wymaga napisania programu, uzupełnienia jednorazowego p A, p B, p C i… tyle. Możemy wybierać między produkcją żelków, ciastek i innych słodkości wybierając odpowiednią opcję z listy.


Co jest potrzebne? Sterownik PLC (ja użyję s7-1200 1211C DC/DC/DC), panel HMI (mam do dyspozycji KTP400 Basic) i TIA Portal (stosuję V15).


Zaczynamy od przygotowania miejsca na parametry. Tworzymy blok danych i wpisujemy w niego typy zmiennych, które będą wykorzystywane oraz dodajemy pole na numer aktualnej receptury.

Następnie przechodzimy do tworzenia receptur. W drzewku odpowiedzialnym za panel HMI otwieramy okno Recipes i dodajemy nową listę receptur. W oknie Recipes klikamy Add new i wpisujemy nazwę naszej listy receptur np. Lista receptur 1. W oknie poniżej w Elements dodajemy elementy receptur tzn. zmienne z bloku danych, prócz zmiennej Numer. Wpisujemy więc ich nazwy i dodajemy Tag’i.Kolejnym krokiem jest utworzenie receptur dla poszczególnych procesów. Dodajemy je w zakładce Data records. Jak widać, możemy wpisać do każdej receptury odpowiednie wartości domyślne. Nie są to parametry stałe const, czyli można je edytować z poziomu użytkownika PLC. Możemy też ich nie uzupełniać teraz i poczekać z tym do gotowego programu. Ważna jest kolumna Number, bo będziemy jeszcze z niej korzystać.

Przechodzimy do okienka Text and graphic lists z drzewka HMI po lewej stronie. Musimy w nim utworzyć listę zawierającą przypisane nazwy receptur do ich numerów z kroku wcześniej. Jest to zabieg kosmetyczny, pozwalający na wybór Żelków i Ciastek małych, zamiast cyfr 1 i 2.

Przechodzimy teraz do okna edycji panelu HMI. Dodajemy jedno pole Symbolic I/O field do wybierania receptury. Kilka pól I/O field do wpisywania i wyświetlania parametrów. Jeden przycisk Button do zapisywania albo aktualizowania receptur. Pola tekstowe Text field dla minimalnej czytelności panelu.


Zaczynamy od edycji pola Symbolic I/O field. W zakładce General w oknie Contents wybieramy naszą listę z nazwami receptur.


W oknie Process wybieramy Tag, do którego będziemy się odnosić. Jest to zmienna Numer z naszego bloku danych.


Na koniec przechodzimy do zakładki Events, wybieramy Change i dodajemy funkcję LoadDataRecord. Musimy wybrać, którą recepturę chcemy wczytać. W wierszu z Data record numer/name wybieramy typ źródła HMI tag i wybieramy zmienną Numer z bloku danych.


Przechodzimy do przycisku, nadajemy mu nazwę Zapisz recepturę. W zakładce Events wybieramy opcję Release i dodajemy funkcję SaveDataRecord. Konfigurujemy ją dokładnie tak samo, jak poprzednio LoadDataRecord.


Zostały nam pola I/O field, w których przypisujemy poszczególne zmienne. Czyli pole obok napisu Temperatura ma przypisany Tag, Temperatura z bloku danych. Edytujemy w ten sposób wszystkie pola.


Gotowe programy wgrywamy na PLC i HMI. Liczbę receptur możemy dowolnie zmieniać (zależnie od możliwości HMI) w projekcie. A zawarte w nich dane możemy dowolnie modyfikować z poziomu obsługi panelu. Projekt w formie archiwum (TIA Portal v15 i wyżej):

recepty
.7z
Download 7Z • 527KB

1622 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page