top of page

Internet of Things - Polska Przyszłości

Na konferencji zorganizowanej 2 lipca 2019 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji pt. „Internet Rzeczy - Polska Przyszłości” został zaprezentowany raport „IoT w Polskiej Gospodarce”. Konferencja adresowana była do przedstawicieli rządu i samorządu oraz przedstawicieli biznesu i środowisk naukowych, tworzących rozwiązania w obszarze nowych technologii usprawniających codzienne życie mieszkańców.

Z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji w sierpniu 2018 r. powstała Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy, w skład której wchodzą eksperci wywodzący się ze środowisk biznesowych, akademickich oraz instytucji państwowych. Celem grupy jest zidentyfikowanie obszarów, w których rozwiązania Internetu Rzeczy mogą szczególnie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego kraju oraz generować oszczędności w budżetach jednostek samorządowych.


Raport „IoT w Polskiej Gospodarce” opisuje aktualny stan prawny, otoczenie biznesowe Internetu Rzeczy, przez co wskazuje bariery i ograniczania rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce. Zawiera też rekomendacje dotyczące kroków, jakie powinien podjąć rząd, aby zapewnić korzystne warunki dla rozwoju IoT w Polsce.

Raport powstał w wyniku pracy 10 podgrup zajmujących się wykorzystanie Internetu Rzeczy w różnych sektorach gospodarki i życia takich jak: Bezpieczeństwo i Cyfryzacja, Finanse i Ubezpieczenia, Ochrona Zdrowia, Rolnictwo i Ochrona Środowiska, Telekomunikacja, Transport, Logistyka i Pojazdy Autonomiczne. Inteligentne Miasta i Budynki, Inteligentne Opomiarowanie oraz Przemysł, a koordynowanych przez podgrupę Ogólną. W ponad 100-stronicowym raporcie zostały wskazane sektory, w których stosowanie technologii Internetu Rzeczy może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w Polsce.


Zapraszam do lektury raportu, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: Raport Internet Rzeczy - Polska Przyszłości

64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page