top of page

KURSY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Podnieś swoje kwalifikacje

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PLC

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkolenie z podstaw programowania sterowników PLC skierowane jest do osób, które nie miały dotychczas kontaktu ze sterownikami programowalnymi. Uczestnik poznaje podstawy teoretyczne, niezbędne do realizacji swojego pierwszego projektu. Pod koniec kursu jest w stanie samodzielnie tworzyć rozwiązania, z wykorzystaniem drabinkowego języka programowania LD, oparte o: operacje bitowe, arytmetyczne i logiczne; wykorzystanie liczników, timerów oraz projektowanie własnych bloków programowych.

 

Cena szkolenia: 1440 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 17-18.06.2023 r. 

 • 15-16.07.2023 r. 

 • 26-27.08.2023 r.


PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW SIEMENS LOGO! 8

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

Podczas szkolenia programowania przekaźników poznajesz możliwości modułów logicznych wykorzystywanych w prostych aplikacjach automatyki lub lokalnych sterowników systemów rozproszonych. Uczestnik poznaje obsługę wejść i wyjść analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcji w języku blokowego FBD. 

Cena szkolenia: 1340 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 10-11.06.2023 r.

 • 01-02.07.2023 r. 

 • 19-20.08.2023 r.

PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE WIZUALIZACJI HMI

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

Szkolenie projektowania wizualizacji HMI paneli operatorskich wykorzystywanych do interakcji człowieka ze sterownikiem PLC. Do udziału w kursie wymagana jest podstawowa umiejętność programowania sterowników PLC. Szkolenie podstawowe obejmuje poznanie kluczowych elementów wizualizacji oraz zasad projektowania aplikacji przyjaznych użytkownikowi końcowemu.

Cena szkolenia: 1750 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 08-09.07.2023 r. 

 • 26-27.08.2023 r.

Szkolenie projektowanie schematów elektrycznych

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkolenie z tworzenia projektów schematów elektrycznych zgodnie z normami IEC 61346 / 61355.

 

Cena szkolenia: 1830 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 24-25.06.2023 r 

 • 12-13.08.2023 r. 

KURSY INŻYNIERSKIE

Rozwijaj swoje umiejętności

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs AutoCAD przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu uczestnik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Zainteresowany poznaje kolejne zaawansowane obiekty oraz uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki. Ukończenie kursu pozwala zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu, jak i papieru.

Cena szkolenia: 1380 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 17-18.06.2023 r.

 • 05-06.08.2023 r. 

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP G1

Czas trwania: 1 dzień (8 h)

Uczestnicy są przygotowywani do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie:

 • eksploatacji (E)

 • dozoru (D)

 

Kurs SEP skierowany jest zarówno do osób, które chcą zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne, jak i tych, którzy potrzebują odnowić wiedzę przed ponownym egzaminem. Poruszane są zagadnienia z zakresu: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, a także kontrolno-pomiarowego. Ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji pozwala na zdobycie cenionej przez pracodawców wiedzy, a także umocnienie pozycji na rynku pracy.

Cena szkolenia: 340 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 24.06.2023 r. 

 • 26.08.2023 r. 

Szkolenie zintegrowanego systemu CAD/CAM/FEM

Czas trwania: 3 dni (24 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zestaw materiałów szkoleniowych 

 • dostęp do strefy klienta – bogatej, stale rozbudowywanej bazie materiałów pomocniczych

 • certyfikat producenta oprogramowania z indywidualnym numerem.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną standardy modelowania spotykane w przemyśle. Uczestnik poszerzy również wiedzę dotyczącą rynku pracy projektantów CAD, zbierze informacje o potencjalnych pracodawcach oraz pozna kierunki, w których warto się rozwijać.

Cena szkolenia: 2150 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 14-16.07.2023 r. 

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs INVERTOR przeznaczony dla początkujących użytkowników programów 3D CAD. Na szkoleniu uczestnik poznaje podstawowe obiekty 2D i 3D – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów. Zainteresowany poznaje kolejne zaawansowane obiekty oraz uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki i tworzyć złożenia.

Cena szkolenia: 1440 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 17-18.06.2023 r.

 • 29-30.07.2023 r.

Dane kontaktowe

PLC EXPERT Sp. z o.o.

ul. Gdańska 13

50-344 Wrocław
Polska

tel. 721 017 069
plcexpert@plcexpert.pl

Dane rejestrowe:
NIP 898-225-25-80

REGON 384204498
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS 0000800824
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

bottom of page