top of page

KURSY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Podnieś swoje kwalifikacje

Szkolenie Przemysłu 4.0 w sterownikach PLC z wykorzystaniem Node-RED

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się jak wdrożyć maszynę ze sterownikiem PLC do przemysłu 4.0. Szkolenie pokazuje jak w tani i łatwy sposób można wydobyć dane ze sterownika PLC, wstępnie przetworzyć je w Node-Red, przesłać do bazy danych InfluxDB i pokazać w Grafana. Program szkolenia opiera się głównie na wiedzy praktycznej i zadaniach. Uczestnicy na koniec szkolenia wykonują mini projekt, który ma na celu przedstawić przykładową aplikację wykorzystującą nabyte umiejętności. Mimo złożoności zagadnień, zalecana jest co najmniej podstawowa umiejętność obsługi środowiska TIA Portal i programowania sterowników PLC.

Cena szkolenia: 1440 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 24-25.02.2024 r. 

 • 27-28.04.2024 r.

 • 08-09.06.2024 r.

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PLC

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkolenie z podstaw programowania sterowników PLC skierowane jest do osób, które nie miały dotychczas kontaktu ze sterownikami programowalnymi. Uczestnik poznaje podstawy teoretyczne, niezbędne do realizacji swojego pierwszego projektu. Pod koniec kursu jest w stanie samodzielnie tworzyć rozwiązania, z wykorzystaniem drabinkowego języka programowania LD, oparte o: operacje bitowe, arytmetyczne i logiczne; wykorzystanie liczników, timerów oraz projektowanie własnych bloków programowych.

 

Cena szkolenia: 1440 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 27-28.01.2024 r. 

 • 02-03.03.2024 r. 

 • 20-21.04.2024 r. 

 • 25-26.05.2024 r.


PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW SIEMENS LOGO! 8

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

Podczas szkolenia programowania przekaźników poznajesz możliwości modułów logicznych wykorzystywanych w prostych aplikacjach automatyki lub lokalnych sterowników systemów rozproszonych. Uczestnik poznaje obsługę wejść i wyjść analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcji w języku blokowego FBD. 

Cena szkolenia: 1340 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 03-04.02.2024 r.

 • 09-10.03.2024 r. 

 • 27-28.04.2024 r. 

 • 08-09.06.2024 r. 

PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE WIZUALIZACJI HMI

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dostęp do indywidualnego stanowiska szkoleniowego

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

Szkolenie projektowania wizualizacji HMI paneli operatorskich wykorzystywanych do interakcji człowieka ze sterownikiem PLC. Do udziału w kursie wymagana jest podstawowa umiejętność programowania sterowników PLC. Szkolenie podstawowe obejmuje poznanie kluczowych elementów wizualizacji oraz zasad projektowania aplikacji przyjaznych użytkownikowi końcowemu.

Cena szkolenia: 1750 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 10-11.02.2024 r. 

 • 20-21.04.2024 r.

 • 25-26.05.2024 r.

Szkolenie projektowanie schematów elektrycznych

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkolenie z tworzenia projektów schematów elektrycznych zgodnie z normami IEC 61346 / 61355.

 

Cena szkolenia: 1830 zł

KURSY INŻYNIERSKIE

Rozwijaj swoje umiejętności

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs AutoCAD przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu uczestnik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Zainteresowany poznaje kolejne zaawansowane obiekty oraz uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki. Ukończenie kursu pozwala zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu, jak i papieru.

Cena szkolenia: 1380 zł

Najbliższe szkolenie:

 • 03-04.02.2024 r.

 • 11-12.05.2024 r. 

Szkolenie zintegrowanego systemu CAD/CAM/FEM

Czas trwania: 3 dni (24 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zestaw materiałów szkoleniowych 

 • dostęp do strefy klienta – bogatej, stale rozbudowywanej bazie materiałów pomocniczych

 • certyfikat producenta oprogramowania z indywidualnym numerem.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną standardy modelowania spotykane w przemyśle. Uczestnik poszerzy również wiedzę dotyczącą rynku pracy projektantów CAD, zbierze informacje o potencjalnych pracodawcach oraz pozna kierunki, w których warto się rozwijać.

Cena szkolenia: 2150 zł

 

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs INVERTOR przeznaczony dla początkujących użytkowników programów 3D CAD. Na szkoleniu uczestnik poznaje podstawowe obiekty 2D i 3D – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów. Zainteresowany poznaje kolejne zaawansowane obiekty oraz uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki i tworzyć złożenia.

Cena szkolenia: 1440 zł

Dane kontaktowe

PLC EXPERT Sp. z o.o.

ul. Gdańska 13

50-344 Wrocław
Polska

tel. 721 017 069
plcexpert@plcexpert.pl

Dane rejestrowe:
NIP 898-225-25-80

REGON 384204498
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS 0000800824
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

bottom of page