©2019 by PLC EXPERT.

PLC EXPERT: SZKOLENIA WYDARZENIA PROJEKTY

Nieograniczone możliwości

 

KURSY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Podnieś swoje kwalifikacje

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PLC

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • indywidualnego stanowiska szkolenia

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim

Szkolenie z podstaw programowania sterowników PLC skierowane jest do osób, które nie miały dotychczas kontaktu ze sterownikami programowalnymi. Uczestnik najpierw poznaje niezbędne podstawy teoretyczne, potem dowiaduje się jak stworzyć swój pierwszy projekt, a pod koniec kursu jest w stanie samodzielnie tworzyć rozwiązania z wykorzystaniem drabinkowego języka programowania LD oparte o: operacje bitowe, arytmetyczne i logiczne; wykorzystanie liczników, timerów oraz projektowanie własnych bloków programowych.

 

Cena szkolenia: 970 zł

PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW SIEMENS LOGO! 8

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • indywidualnego stanowiska szkolenia

 • skrypt szkoleniowy

 • certyfikat w języku polskim i angielskim

Podczas szkolenia programowania przekaźników poznajesz możliwości modułów logicznych wykorzystywanych w prostych aplikacjach automatyki lub lokalnych sterowników systemów rozproszonych. Uczestnik poznaje obsługę wejść i wyjść analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcji w języku blokowego FBD. 

Cena szkolenia: 690 zł

PROJEKTOWANIE WIZUALIZACJI HMI

Szkolenie projektowania wizualizacji HMI paneli operatorskich wykorzystywanych do interakcji człowieka ze sterownikiem PLC. Do udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa umiejętność programowania sterowników PLC. Szkolenie podstawowe obejmuje poznanie podstawowych elementów wizualizacji i zasad projektowania aplikacji przyjaznych użytkownikowi końcowemu.

Więcej informacji o szkoleniu wkrótce

ŚREDNIO ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE PLC

Więcej informacji o szkoleniu wkrótce

KURSY INŻYNIERSKIE

Rozwijaj swoje umiejętności

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim

Kurs AutoCAD przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.Na szkoleniu użytkownik poznaje kolejne zaawansowane obiekty i uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki. Ponad to po kursie użytkownik potrafi zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu jak i papieru.

Cena szkolenia: 780 zł

Revit dla Architektury

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim

Szkolenie z oprogramowania do projektowania budynków na każdym etapie projektu. Umożliwia tworzenie i prezentację koncepcji oraz szczegółowych założeń projektowych, korzystając z narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM). Program Revit automatycznie generuje plany rozkładu pomieszczeń, widoki elewacji, przekroje, zestawienia, widoki 3D oraz renderingi. Pozwala na umieszczanie elementów inteligentnych takich jak ściany, drzwi i okna. Dodatkowo umożliwia optymalizację parametrów budynku na wczesnym etapie procesu projektowania, tworzenie kosztorysów oraz monitorowanie zmian parametrów w okresie realizacji projektu, oraz w okresie eksploatacji budynku.

Cena szkolenia: 1280 zł

Szkolenie projektowanie schematów elektrycznych

Czas trwania: 2 dni (16 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • skrypt szkoleniowy

 • dodatkowe godziny bezpłatnych ćwiczeń

 • certyfikat w języku polskim i angielskim

Szkolenie z tworzenia projektów schematów elektrycznych zgodnie z normami IEC 61346 / 61355.

 

Cena szkolenia: 1830 zł

Szkolenie zintegrowanego systemu CAD/CAM/FEM

Czas trwania: 3 dni (24 h)

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zestaw materiałów szkoleniowych w kolorze

 • dostęp do strefy klienta – bogatej stale rozbudowywanej bazie materiałów pomocniczych

 • certyfikat producenta oprogramowania z indywidualnym numerem

W trakcie szkolenia przedstawimy standardy modelowania spotykane w przemyśle oraz omówiony zostanie rynek pracy projektantów CAD, potencjalnych pracodawców, przedstawimy kierunki w których warto się rozwijać.

Cena szkolenia: 2150 zł

 

Zespół PLC EXPERT

Dyrektor ds. Marketingu

Chief Marketing Officer

MICHAŁ WESOŁOWSKI

Jako Dyrektor ds. marketingu dba o to, abyśmy przestrzegali podstawowych wartości, a równocześnie pozostali kreatywni i utrzymali ważną pozycję naszej firmy w branży. Umiejętność twórczego i nieszablonowego myślenia sprawia, że jest to bezcenny członek zespołu.

 

Dane kontaktowe

PLC EXPERT Sp. z o.o.

ul. Józefa Chełmońskiego 12/13
51-630 Wrocław
Polska

tel. 501 774 008
plcexpert@plcexpert.pl

Dane rejestrowe:
NIP 898-225-25-80

REGON 384204498
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS 0000800824
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN.